Συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Χανίων και Παραγωγή Διαφημιστικού video spot με τίτλο: «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων»

Σκοπός της πράξης «Smart Cities» είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με την χρήση ΤΠΕ ώστε να μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που αφορούν την βελτίωση της αλληλεπίδρασης Δήμου και δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς.

Αφορά στα κάτωθι παραδοτέα:
Παραδοτέο 1: Υπηρεσίες συλλογής – τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου Χανίων (Π 3.2.1)
Παραδοτέο 2: Παραγωγή Διαφημιστικού video spot «Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων” (Π 3.2.2 )

Δείτε εδώ τα Σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Χανίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο