Περιγραφή Πράξης

Ο παρόν δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πράξης: ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ (Π.Ε. 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2), Της πράξης: Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – SMART CITIES

Ιστοσελίδα έργου: http://www.smartcities-project.eu/

Ιστοσελίδα προγράμματος : http://greece-cyprus.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο